Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

   W związku z powierzeniem kol. Łukaszowi Ernestowiczowi prowadzenia strony internetowej K.Ł. Dzik Zielona Góra, chcielibyśmy by jej zawartość służyła Nam wszystkim, a także była chętnie odwiedzana przez sympatyków łowiectwa . Dlatego zwracamy się z prośbą o dzielenie się własnymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania strony, danymi na niej zawartymi, a także przesyłanie zdjęć, którymi chcecie się podzielić. Informacje oraz zdjęcia można przesyłać na adres email: lukasz.ernestowicz@gmail.com lub kontakotwać się  pod numerem telefonu 694445214                             

 

 

                                                                                                                   

 Z myśliwskim pozdrowieniem

             Darz Bór

 

Dnia 25.01.2017 na terenie obwodu łowieckiego nr 133 przy ścieżce dydaktycznej "Zakątki Karszyna", odbyły się zajęcia dydaktyczne z dziećmi klas III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej, dotyczące działalności łowieckiej w okresie zimowym, rozpoznawania zwierząt na podstawi...

Koleżanki i Koledzy istnieje możliwość odstrzału 3 szt. bobra europejskiego na obwodzie nr 133 i 4 szt. na obwodzie nr 176 Upoważnienia wydaje łowczy Stefan Utrata. ...