O Nas

Obwody

Koło Łowieckie Dzik obecnie dzierżawi dwa obwody o łącznej powierchni 12.192 ha.

Obwód numer 133 - Klenica- leśno-polny o powierchni 8.800  ha, w tym 5.258 ha lasu i 3.147 ha pola kat.średnia

Z miejscowości Kargowa szosą w kierunku płd-wsch przez miejscowośc Nowy Jaromierz do miejscowości Wilcze.Z miejscowości Wilcze drogą w kierunku zachodnim do granicy gminy i dalej granicą gminy w kierunku południowym do jeziora Orchowego,gdzie południowo-zachodnim brzegiem tego jeziora do kanału Gniła Obra.Kanałem tym do kanału Bojadelskiego.Kan.Bojadelskim w kierunku południowo-zachodnim do drogi Głuszyca-Bełcze, skąd dalej drogą w kierunku zachodnim do miejscowości Bełcze.Z miejscowośći Bełcze szosą w kierunku południowym do toru kolejowego Konotop-Klenica i torem tym w kierunku północno-zachodnim do drogi Kliniczki-Klenica dalej drogą do Klenicy.Z Klenicy szosą przez miejscowość Dąbrówka do Kargowej.

Obwód numer 176 - Sława- polno-leśny o powierzchni 3.392 ha, w tym 1.627  ha  lasu i 1.618 ha pola kat średnia

Od punktu przecięcia drogi Stare Strącze-Wschowa z kanałem wpływającym do jeziora Dąbie.Tym kanałem na południe do miejscowośći Pszczółkowo.Z Pszczółkowa na południe granicą gminną do drogi Krzepielów-Drzewce Małe, dalej drogą na zachód do miejscowości Krzepielów i dalej drogą Krzepielów-Krążkowo do toru kolejowego Glogów-Sława.Tym torem na północ do miejscowości Lipinki Głogowskie i dalej drogą na wschód przez Stare Strącze do punktu wyjśćia.        

Galeria
Położenie na mapie obwodów 133 i 176
Położenie na mapie obwodów 133 i 176