Organy koła

Komisja rewizyjna


Przewodniczący KR Dariusz Szadkowski 606 117 951 

Z-ca przewodniczącego KR Przemysław Sadowski  721 929 882

Członek KR Zbigniew Kutzner

Członek KR Maciej Orczyk