Gospodarka łowiecka

Plany Koła na sezon 2012/2013

 

Obwód 133

Obwód 176

Razem

Byk

14

6

20

Łania

18

9

27

Cielak

12

5

17

Jelenie Razem

44

20

64

Rogacz

39

30

69

Koza

30

20

50

Kożle

10

10

20

Sarna Razem

79

60

139

Dzik

160

60

220

Lis

40

20

60

Jenot

8

4

12

Borsuk

2

2

4

Kaczki

20

40

60

Gołąb

6

4

10

Bażant

100

-

100