Galeria polowań

2017-05-24 » polowanie indywidualne dewizowe
Polowanie dewizowe. Myśliwy z Belgii pozyskał 9 rogaczy.
Odebrał certyfikat i srebrny medal za trofeum jelenia-byka pozyskanego
we wrześniu 2016 roku.