Aktualności

2017-01-21 » odstrzał bobra europejskiego

Koleżanki i Koledzy istnieje możliwość odstrzału 3 szt. bobra europejskiego na obwodzie nr 133 i 4 szt. na obwodzie nr 176

Upoważnienia wydaje łowczy Stefan Utrata.