Aktualności

2017-03-12 » marzec w K.Ł "Dzik"
marzec w K.Ł "Dzik"

Marzec to okres wytężonej pracy Zarządu Koła. W miesiącu tym podsumowujemy cały gospodarczy rok , przygotowujemy nowe plany  i sporządzamy sprawozdania. Przypominam, że w marcu kończymy przyjmowanie protokołów z wykonywanych czynności gospodarczych w łowisku. Proszę o uregulowanie składek i rozliczenie sztuk pobranych na własny użytek. Wiosną czas rozpocząć prace w łowisku, zachęcam do przeglądu i remontu istniejących już urządzeń łowieckich i ewentualnie wznoszenie nowych. Darz bór