Aktualności

2010-01-06 » Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009
W sprawie określenia okresów polowania na zwierzęta łowne.


1) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
?a) odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego? przez cały rok,?

;2) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
?9) lisy ? od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca,
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich
2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy ? przez cały rok;
10) norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze ?przez cały rok;?;

3) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
16) gęsi:
a) zbożowe i białoczelne ? od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego,
lubuskiego,wielkopolskiego i dolnośląskiego? do dnia 31 stycznia,
b) gęgawy ? od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego ? do dnia 15 stycznia;?